Disclaimer

De website www.sylvanaijselmuiden.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SYL. Het is niet toegestaan ​​om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SYL. De inhoud van deze website en andere uitingen van SYL op internet zijn met de grootste zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd via SYL onvolledig en / of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. SYL behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is SYL niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Bepaalde (hyper) links op deze site leiden naar websites buiten het domein van SYL, die niet het eigendom zijn van SYL. Als deze links zijn geactiveerd, verlaat u de website SYL. Hoewel SYL uiterst selectief is met betrekking tot de sites waarnaar wordt verwezen, kan deze de inhoud en het functioneren daarvan, noch de kwaliteit van de daarop aangeboden producten of diensten garanderen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet worden onderhouden door SYL wordt afgewezen.